Druki do pobrania

Rezygnacja z uczęszczania dziecka na lekcje wychowania do życia w rodzinie
Nauczanie religii, etyki
Zgody rodziców RODO
Karta zapisu ucznia do świetlicy
Deklaracja korzystania ze świetlicy
Zgoda osoby upoważnionej do odbioru dziecka ze szkoły na przetwarzanie danych osobowych
Karta zapisu na obiady
Rezygnacja z obiadów
Oświadczenie osoby wspólnie zamieszkującej lub gospodarującej z osobą, która odbywa obowiązkową kwarantannę