Projekty z WFOŚiGW

Ekopracownia pod chmurką
„Odkrywamy zielone serce przyrody”
Punkt dydaktyczny przy Szkole Podstawowej powstał dzięki pozyskaniu środków dla szkół i przedszkoli z WFOŚiGW w Łodzi, w ramach konkursu o dotację Funduszu.
Łączna wartość zadania wynosiła 46682,97 zł, z czego 42002,97 zł stanowiła dotacja
z Funduszu a 4680,00zł stanowił udział gminy.
Na terenie nowo powstałego punktu dydaktycznego postawiona została altana, w której obywać się będą zajęcia przyrodnicze, wychowawcze, świetlicowe. Utworzona ścieżka dydaktyczna z tablicami edukacyjnymi pozwoli na prowadzenie zajęć z zakresu ochrony środowiska, ekologii i dendrologii. Nawet podczas niesprzyjającej pogody można będzie prowadzić lekcje z wykorzystaniem zakupionych atlasów i kluczy do oznaczania gatunków roślin i zwierząt. Budki lęgowe i karmiki pozwolą na prowadzenie ptasich obserwacji.
Wokół altany zostały posadzone rodzime gatunki drzew, krzewów, roślin zielnych.
Uroczyste otwarcie punku dydaktycznego planujemy wiosną, aby podkreślić urok naszej zielonej pracowni.

Nasza szkoła w roku 2018/2019 zrealizowała Program Edukacji Ekologicznej pn. „Powietrze – czyli niewidzialny skarb”.
Dotację na realizację zadania wykorzystano w kwotach:
wkład własny: 3 330 zł,
dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi: 29 796 zł.

Zakupiono pomoce dydaktyczne wykorzystywane do badania składu powietrza, doświadczeń przyrodniczych, pogłębiania wiedzy z zakresu energii odnawialnej (filmy, modele, mierniki, gry multimedialne). Uczniowie uczestniczyli w warsztatach i wycieczkach ekologicznych. Zorganizowano dla nich konkursy międzyszkolne i wewnątrzszkolne o tematyce związanej z ochroną powietrza.

Tutaj możesz przejść do strony WFOŚiGW w Łodzi (http://www.zainwestujwekologie.pl/).