„Srebrna Tarcza”

Nagradzanie uczniów klas IV – VI za osiągnięcia w nauce występuje w postaci:

 

  • świadectwa z wyróżnieniem oraz nagrody książkowej, gdy średnia ocen ze wszystkich przedmiotów wynosi co najmniej 4,75, a zachowanie jest ocenione najwyższymi ocenami w obowiązującej skali ocen,
  • dyplomu gdy średnia ocen wynosi 4,5-4,74, a zachowanie oceniono jako wzorowe bądź bardzo dobre,
  • nagrody książkowej bądź rzeczowej za 100% frekwencję,
  • nagrody książkowej za najwyższy w danym roku wynik zewnętrznego egzaminu,
  • nagrody książkowej za zajęcie I miejsca w konkursach szkolnych
  • odznaki „Srebrna Tarcza” dla absolwenta, który uzyskał średnią ocen co najmniej 5,00, a jego zachowanie jest wzorowe.